Qalkyl Räknare Valuta Räntor Periodisering Leasing Annuitet
 Qalkyl räknare

Annuitetslån

Detta är ett lån som du betalar med lika belopp under hela löptiden. Det betyder att ränta är mycket stor under starten och vid lånets slut har du nästan bara amorteringsdel.

 

Du kan räkna du ut hur mycket som ska betalas på ett lån där du vet lånebelopp, löptidtid och räntesats.

Du kan även räkna ut hur mycket du kan låna för att ha en bestämd betalning varje period eller vilken räntesats det är på ett bestämt lån där du vet betalningsbelopp per period och löptid på lånet.

Se instruktion för Annuitet

serutinen

 

Här kan du se en genomgång av funktionerna i Annuitet

 

 

handraknanim